Τεχνικά Άρθρα

Του Δ. Διονυσόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ

Ευθυγράμμιση μπροστινού συστήματος

Η ευθυγράμμιση του μπροστινού συστήματος του αυτοκινήτου είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες της ασφαλούς οδήγησης.

Ευθυγράμμιση πίσω συστήματος

Η ευθυγράμμιση του πίσω συστήματος παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στη σωστή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Στους πίσω τροχούς έχουμε μόνο γωνίες Camber και Toe, μια και η γωνία Caster (που επιπλέον υπάρχει στους μπροστινούς τροχούς) έχει εξ ορισμού να κάνει με τον άξονα περιστροφής των τροχών κατά το στρίψιμο του τιμονιού.

Η γωνία Camber

Κοιτώντας το αυτοκίνητο από μπροστά, η γωνία του τροχού σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα ονομάζεται γωνία Camber και μετριέται σε μοίρες.

Η γωνία Caster

Η γωνία Caster είναι η γωνία που σχηματίζει ο νοητός άξονας περιστροφής του τροχού όταν στρίβουμε το τιμόνι, με τον κατακόρυφο άξονα.

Η γωνία toe

Βλέποντας το όχημα από ψηλά, επεκτείνουμε τις νοητές ευθείες των τροχών του ίδιου άξονα. Αν αυτές τέμνονται σε κάποιο σημείο σχηματίζουν την γωνία toe.

Η γωνία ώθησης (Thrust angle)

Η γωνία ώθησης σχηματίζεται από τον άξονα συμμετρίας του αυτοκινήτου και από την μεσοκάθετη γραμμή στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου.

Τι πρέπει να ξέρουμε για τα λάστιχα

Τα ελαστικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου και στην ασφαλή οδήγηση. Αποτελούν τη μοναδική επαφή του αυτοκινήτου με το δρόμο. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος για την καλή τους κατάσταση και τη σωστή τους πίεση, έχουν πρωταρχική σημασία.

Ζυγοστάθμιση τροχών

Όταν η μάζα του τροχού δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη κατά μήκος της περιφέρειάς του, κατά την κίνηση του οχήματος δημιουργούνται ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις αυτές μεταφέρονται στην ανάρτηση και στο σύστημα διεύθυνσης.