Ευθυγράμμιση μπροστινού συστήματος

Η ευθυγράμμιση του μπροστινού συστήματος του αυτοκινήτου είναι ένας από τους τρεις σημαντικότερους παράγοντες της ασφαλούς οδήγησης. (Οι άλλοι δύο είναι το σύστημα πέδησης και η ποιότητα των ελαστικών).

Ο κάθε τροχός πρέπει να πατάει με συγκεκριμένο τρόπο, σχηματίζοντας δηλαδή δεδομένες γωνίες ως προς το οριζόντιο επίπεδο, τον άλλο τροχό του ιδίου άξονα και ως προς το αμάξωμα. Οι κυριότερες γωνίες είναι η Camber, η Caster και η σύγκλιση (Toe). Τα όρια αυτών των γωνιών είναι καθορισμένα για κάθε αυτοκίνητο από τον κατασκευαστή.