Ευθυγράμμιση πίσω συστήματος

Η ευθυγράμμιση του πίσω συστήματος παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο στη σωστή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Στους πίσω τροχούς έχουμε μόνο γωνίες Camber και Toe, μια και η γωνία Caster (που επιπλέον υπάρχει στους μπροστινούς τροχούς) έχει εξ ορισμού να κάνει με τον άξονα περιστροφής των τροχών κατά το στρίψιμο του τιμονιού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών αυτοκινήτων έχουν άκαμπτο άξονα στο πίσω μέρος τους. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των γωνιών Camber και Toe. Ενδεχόμενη απόκλιση τους από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συνήθως είναι ένδειξη τρακαρίσματος ή σοβαρής καταπόνησης του αυτοκινήτου.

Αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες τιμές στη γωνία Camber έχουν σαν συνέπειες μείωση της ευστάθειας του αυτοκινήτου και ανομοιόμορφη φθορά στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά των ελαστικών. Σε αρκετά όμως αυτοκίνητα, που το πίσω σύστημα στήριξης αποτελείται από γέφυρα και ψαλίδια, ο κατασκευαστής έχει προβλέψει ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης και διόρθωσης της γωνίας Toe - τις περισσότερες φορές – και, σε λίγες σχετικά περιπτώσεις, και της γωνίας Camber. Αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες τιμές στη γωνία Toe, πέρα από τις και για το Camber αναφερθείσες συνέπειες, προκαλούν και αλλοίωση στη γωνία ώθησης του αυτοκινήτου (Thrust angle).